Egyházközségi gyűjtemények működtetése

Rendezés és állagmegóvás

Pályázati űrlap

Az űrlap kitöltése előtt az eredményes pályázás érdekében kérjük, olvassa el a pályázati tájékoztatót! Kérjük, hogy a pályázat költségvetési részét pontosan töltse ki

A pályázati téma száma (kérjük, húzza alá, amelyik pontra Önök pályáznak):

Rendezés és feldolgozás: 1. a), 1. b)

Állagmegóvás, állományvédelem: 2. a), 2. b), 2. c)

A pályázati téma rövid megnevezése (ld. a kiírásban - minden egyes pályázati témához (pályázati alponthoz) külön űrlapot kell kitölteni!):

............................................................................................................................................

I. A pályázó adatai

I.1. NEVE: ..................................................................................................

I.2. Székhelye: …................................(megye) .................(irányítószám) ....................................(helység)………………………………..(u./tér)…….......….(házszám)

I.3. Levelezési címe: …................................(megye) .................(irányítószám) ....................................(helység)………………………………..(u./tér)…….......….(házszám)

I.4. Telefonszáma: ....................................

I.5. Fax száma: .................................... E-mail címe: ................................

I.6. Adószáma: ....................................

I.7. TB száma: ..........................…….

I.8. Számlavezető bank megnevezése és címe: ...................................................................

I.9. A pályázó bankszámlaszáma: .......................................................................................................

I.10. A pályázati megbízott neve: ..........................……………………

I.11. A pályázati megbízott beosztása: …...................................................…...………….....

I.12. A pályázati megbízott telefonszáma: .......................……….. (lehet mobil szám is)

I.13. A pályázati megbízott e-mail címe: ...........................................................................

I. 14. Az 1. b. pályázati témánál, mivel komolyabb ismerteket igénylő szakmunka, a feladatot végző személy neve, foglalkozása/képzettsége: …………………………….....................................................................................................

II. A megvalósítással kapcsolatos adatok

(csak azokat a pontokat kell kitölteniük, amelyekre az adott pályázati téma vonatkozik, a többi üresen hagyható!)

1. Rendezés és feldolgozás

1. a) pályázati pont - A gyülekezet könyveiről leltár készítése (25% önrésszel):

- Hány darab könyv rendezését szeretnék elvégezni: ......................................................

- A könyvek a gyülekezet mely helyiségeiben találhatóak: .........................................

1.b) pályázati pont - A gyülekezet levéltári- és/vagy iratanyagának a rendezése - (25% önrésszel):

- Hány folyóméter iratanyag rendezését szeretnék elvégezni:...........................................

- Az iratok a gyülekezet mely helyiségeiben találhatóak:..............................................

- Milyen jellegű iratanyagot szándékoznak rendezni (pl. kötet, iktatott irat, magyar, vagy idegen nyelvű, kb. mikor keletkezett iratok):...........................................................

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Állagmegóvás, állományvédelem

2. a) pályázati pont - A gyülekezet muzeális értékű könyveinek restauráltatása (25% önrésszel). Itt kizárólag könyvtári anyag restaurálását lehet megpályázni! (Anyakönyvekre nem vonatkozik.)

- A kötetek megnevezése, amelyet restauráltatni szeretnének (szakrestaurátori árajánlatot és fényképet is szíveskedjenek mellékelni):

..................................................................................................................................................

2. b) pályázati pont - A gyülekezet műtárgyainak restauráltatása (25% önrésszel):

- A műtárgy megnevezése, amelyet restauráltatni szeretnének (szakrestaurátori árajánlatot és fényképet is szíveskedjenek mellékelni):

..................................................................................................................................................

2. c) pályázati pont - A gyülekezet könyveinek és/vagy levéltári/iratanyagának és/vagy műtárgyainak biztonságos megőrzését segítő eszközök beszerzése (25% önrésszel):

- Milyen jellegű gyűjtemény biztonságos megőrzését tervezik (a megfelelő választ, kérjük, húzza alá):

könyv irat műtárgy

……………………………………………………………………………………………

- A biztonságos megőrzés céljából beszerzendő eszköz/eszközök vagy tárgyak megnevezése:

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- A gyülekezet mely helyiségében tervezik a beruházást:.…………………………………

Árajánlatot vagy a forgalmazó honlapjáról letöltött, fogyasztói árat is feltüntető termékismertetőt is szíveskedjenek mellékelni!

III.1 Az igényelt támogatás összege (bruttó): ……..............…………. Ft

III.2 Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: ……………………. ....Ft

III.3. Egyéb forrás összege: ........................................Ft

Értelemszerűen, a pályázati célokkal összhangban kitöltendő!

III.4 Személyi juttatások (járulékokkal együtt!): ................................ Ft

III.5 Dologi kiadások: ............................... Ft

III.6 Beruházás: ................................. .Ft

Igényelt támogatás összesen (bruttó): ……………………… Ft

Dátum: Pecsét

............................................. ................................................

(a gyülekezet lelkészének az aláírása) (a gyülekezet felügyelőjének az aláírása)