Élő kövek egyháza (munkaanyag 2008) - gyűjtményi prioritások

Legutolsó módosítás: 2013. február 03., 21:40

A Magyarországi Evangélikus Egyház stratégiája - munkaanyag: http://strategia.lutheran.hu/letoeltes/Elo_kovek_egyhaza_2008.pdf/view

strategia_prioritasok_2008.odt — OpenDocument Text, 34Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Gyűjteményi prioritások
(Az Élő kövek egyháza – 2008 számára készített munkaanyag)

Küldetésnyilatkozat

A Magyarországi Evangélikus Egyház gyűjteményei a magyarországi egyházi gyűjteményi hálózat tagjaiként szerves részét képezik a nemzeti kulturális örökséget őrző intézményrendszernek.
A gyűjtemények feladatuknak tekintik, hogy megőrizzék, feltárják, korszerű eszközökkel megismertessék és népszerűsítsék a Magyarországi Evangélikus Egyház múltjának, hagyományainak és kultúrájának írásos, nyomtatott, tárgyi és anyagi forrásait.

Pioritások – a Stratégiai Munkabizottság által kijelölt célokhoz illeszkedő gyűjteményi tevékenységek

Célok
Tevékenységek
Kapcsolódó egyházi terület
Kapcsolódó világi
terület
I. Az egyház misszióját
támogató célokI. 1. Az oktatásban az evangélikus/lutheránus identitás és
történelmi gondolkodás
fejlesztése – a világ felé az evangélikus értékek bemutatása
- a 2017-es jubileumhoz kapcsolódóan Magyar Evangélikus Bibliográfia készítése;

- jubileumi vándorkiállítás elkészítése és útjának megszervezése: a gyülekezetekbe és az iskolákba való eljuttatása;

- reformációs emléktúrák szervezése különböző korosztályoknak;


- népszerűsítő művek készítése és saját, gyűjteményi kiadásban való megjelentetése;
- konferenciák rendezése – egyetemisták bevonásával;


- múzeumpedagógiai programok;


- iskolai versenyek és pályázatok;
- virtuális kiállítások;

- levéltári, könyvtári és múzeumi digitalizálás – egy részének Web2 környezetben való elérhetősége
oktatás; EHE

oktatás, gyülekezet


oktatás, gyülekezet


oktatás, gyülekezet

EHEoktatás


oktatás


egész egyház
OSZK-Humanus

adott település


egyházon kívüli civilek

adott település

tudmányos intézmények

világi oktatás

világi oktatás

magyar társadalom, ill. kulturális intézmények
I. 2. Az élethosszig való tanulás bázisává váljanak a gyűjtemények
- közös gyűjteményi honlap létrehozása - a gyűjtemények mint információs központok;
- integrált könyvtári katalógus gyorsabb ütemű építése (a régi könyvanyag, hagyatékok esetében is); Megoldani a digitális formában keletkező évkönyvek, folyóiratok stb. feldolgozását és megőrzését;
A levéltári jegyzékelés befejezése a történeti anyagban; Megoldani a digitális formában keletkező iratanyag feldolgozását és megőrzését

- távszolgáltatás: levéltári és könyvtári anyagok szkennelése, világhálóra tétele stb.

- a teológusok és az iskolai tanárok képzésében, továbbképzésében a gyűjtemények részvétele: teológusok levéltári gyakorlata; szakdolgozatok vezetése, doktori programokban való részvétel;

- a gyűjtemények történeti értékű tereinek széleskörű hasznosítása
kommunikáció

egész egyház
oktatás, EHE


oktatás,
EHE
egész egyház
- || -


- || -

- || -
m. társadalom
I.3. A családi összetartozást erősítő tevékenységek végzése
- az egyéni és a közösségi hovatartozást előmozdító levéltári és könyvtári családtörténeti kutatások végzése, ill. segítése;

- az egyházi múzeumok családbarát kialakítása
gyülekezetgyülekezet
- || -


- || -
I. 4. A gyűjtemények szolgálják a közösségépítést
- irodalmi, egyházművészeti, történelmi és művelődéstörténeti előadások tartása gyülekezeti alkalmakon;

- virtuális gyülekezeti közösség építése a GyT segítségével: az egyházközségek gyűjteményeinek országos felmérése; a gyűjteményi hálózat adatbázisának a létrehozása; az országos és nem országos szakgyűjteményekben dolgozók, az egyházközségi gyűjteményekkel foglalkozó gyülekezeti munkatársak és iskolai könyvtárosok információs hálózatának, kommunikációs közösségének a működtetése;

- a gyűjtemények baráti körének a létrehozása; Pro Cultura Lutherana Alapítvány;

- egyháztagok és nem egyháztagok bevonása az örökségvédelembe (pl. könyvek örökbefogadása, világi kutatókkal közös rendezvények és kiadványok stb.)
gyülekezetgyülekezet


gyülekezet


- || -
adott település

civil támogatók

- || -
I.5. A gyűjtemények segítsék elő az evangélikus egyház, a többi egyház és a külvilág közötti állandó és folyamatos kapcsolattartást („ablak a világra”)
- tudományos művek saját, gyűjteményi kiadásban való megjelentetése;

- a gyűjteményeket ismertető ingyenes szóróanyag elkészítése;

- reprezentatív, kisebb facsimile-kiadványok elkészítése saját, gyűjteményi kiadásban;

- a nemzeti kulturális örökség evangélikus részének terjesztése: előadások, konferenciák tartása, hazai és külföldi szervezetekkel való kapcsolattartás;

- az evangélikus kulturális örökség világhálón való népszerűsítése: gyűjteményi honlap gazdag linkgyűjteménnyel, a gyűjteményekben dolgozók műveinek interneten való közlése, multimédiás eszközökkel a nagy gyűjtemények bemutatása
egész egyház

- || -


- || -- || -
- || -
m. társadalom

- || -


- || -- || -
- || -
I.6. Az egyházi turizmus
kifejlesztése
- a múzeumi környezet (EOM; Sopron), ill. egyéb történeti gyűjteményi terek (EOL-AGE-terem; EOK-Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár), muzeális iskolai könyvtári termek (Sopron, Nyíregyháza, Bonyhád stb.) korszerűsítése és sokoldalú felhasználása;

- részvétel turisztikai, nagy vonzerővel bíró eseményeken: múzeumi majális, múzeumok éjszakája, a kulturális örökség éjszakája;

- || -
- || -
II. Modern, vonzerővel
rendelkező gyűjteményekII. 1. A gyűjtemények
infrasrukturális hátterének a megteremtése
- Az EOL, EOK és EOM modern, a világ felé nyitott tereinek megteremtése (új elhelyezés, áthelyezés, felújítás);
- akadálymentesítés, vakok és gyengén látók számára a múzeumi lehetőségek megteremtése
egész egyház
m. társadalom
II.2. A gyűjteményi munka
minőségének
és feltételeinek a javítása
- közös könyvtári és levéltári olvasó közös teherviseléssel (több felhasználási lehetőséggel bíró, vonzó terek) (EOK és EOL);

- az egyházi és a világi költségvetésben az országos közgyűjtemények és a vidéki szakgyűjtemények támogatásának a kiszámíthatóvá tétele;

- az egyházközségi gyűjtemények pályázati úton való állagmegóvásának és fokozatos feldolgozásának a folyamatos biztosítása;

- folyamatos továbbképzés biztosítása;

egész egyház


MEE
- || -- || -

m. társadalom


NEFMI
- || -- || -

Jelmagyarázat:
EOK = Evangélikus Országos Könyvtár
EOL = Evangélikus Országos Levéltár
EOM = Evangélikus Országos Múzeum
GyT = Gyűjteményi Tanács
Készítette: dr. Hubert Gabriella, a Stratégia Munkabizottság tagja (2008). A stratégiai tervezésbe a gyűjteményekhez szóló felhívás nyomán bekapcsolódott és a végső változatban közreműködött: Czenthe Miklós, dr. Harmati Béla László, dr. Kertész Botond és Zászkaliczky Zsuzsanna.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031