A Gyűjteményi Tanács 2021. évi pályázati felhívása

Legutolsó módosítás: 2021. február 15., 15:32

Pályázati ismertető, feltételek

GYT_palyazati_felhivas_2021.pdf — PDF document, 368Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

GYŰJTEMÉNYI TANÁCS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2021

A   MEE   Gyűjteményi   Tanácsa   pályázatot   ír   ki   a   gyülekezeti   gyűjtemények   –
könyvek/könyvtárak, levéltári- és iratanyag – részére. 
A pályázati keretösszeg ebben az évben: 6.000.000 Ft.
A   pályázat   célja:   elősegíteni   a   gyülekezeti   gyűjtemények   működését,   rendezését   és
állagmegóvását. 

Pályázati tudnivalók

1. A pályázók köre: evangélikus egyházközségek, amelyek nem rendelkeznek az országos
gyűjteményi keretből támogatott szakgyűjteménnyel.

2. P

ÁLYÁZNI

 

KIZÁRÓLAG

 

POSTAI

 

ÚTON

 

BEKÜLDÖTT

HIÁNYTALANUL

 

KITÖLTÖTT

 

ŰRLAPON

 lehet,

amely a http://gyt.lutheran.hu/palyazat címen letölthető, ill. a Gyűjteményi Tanács elnökétől
igényelhető:

 E-mail: 

eleonora.kovacs@lutheran.hu

Tel.: 20-430-5980

3. A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma): 2021. március 23.

Határidőn túl postára adott pályázatokat nem tudunk figyelembe venni!

FONTOS   TUDNIVALÓ:   a   kitöltött   űrlapot   a   gördülékenyebb   adminisztráció
érdekében   közvetlenül   a   Gyűjteményi   Tanács   elnökének   értesítési   címére   kérjük
küldeni:

Kovács Eleonóra, 8000, Székesfehérvár, Koronázó tér 1.

4. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a nyertes pályázókat legkésőbb  2021. április 30-ig
értesítjük.

5. A pályázat megvalósításának ideje: 2021. május 2. – 2021. december 5.

6. Ha a gyülekezet több témára is pályázik, minden egyes  témához (pályázati  alponthoz)
külön űrlapot kell kitöltenie.

7. FONTOS TUDNIVALÓ: minden megpályázott összeghez 25% önrészt kell biztosítania a
pályázónak. (A megpályázott összeg tekintendő 75%-nak. Pl. 75.000 forint elnyert pályázati
összeg esetén 25.000 forint a gyülekezet önrésze.)

1

background image

8. Nem pályázhatnak azok a gyülekezetek, amelyek 2008−2012-ben nem küldték vissza az
országos   gyűjteményi   felmérés   kérdőíveit   vagy   nem   számoltak   el   korábbi   pályázatukkal.
Amennyiben a pályázat beadása előtt pótolják mulasztásukat, pályázatuk beadható.

9.   Minden   pályázó   a   pályázás   tényét,   témáját   tudassa   egyházmegyéjének   gyűjteményi
előadójával. 

10.  Elszámolás:  Az elnyert összegről és az elvégzett munkáról legkésőbb  2021. december

10-ig kell elszámolni, amelyhez mellékelni kell:

– az elvégzett  munkákkal kapcsolatos  szakmai  beszámolót és  a gyülekezet  nevére

kiállított számlák, kifizetési bizonylatok hitelesített másolatát (hitelesítési záradékkal, lelkészi
aláírással és gyülekezeti pecséttel ellátva) és a munka leigazolását;

–   a   könyvekről   és/vagy   az   iratanyagról   készült   jegyzékek   másolatát,   illetve   a

számítógépes táblázatot a pályázatban előírtak szerint;

–   a   beszerzett   eszközökkel,   tárgyakkal   kapcsolatos,   a   gyülekezet   nevére   kiállított

számlák hitelesített másolatát

A beszámolóval kapcsolatos részletes tudnivalók a nyertes pályázók számára kiküldött
támogatási szerződésben szerepelnek majd.

Ha   a   pályázó   a   kapott   összegről   nem   számol   el,  a   teljes   összeget   vissza   kell   utalnia   a
Magyarországi Evangélikus Egyház számlájára, és a következő három évben nem pályázhat.

11. Amennyiben a támogatott pályázó vagy az őt megkereső média bármely módon (újsághír,
riport, TV, rádió interjú, hírportál, Facebook) hírt ad a Gyűjteményi Tanács által támogatott
sikeres  pályázati eredményről, a támogatott  köteles nyilatkozatában feltüntetni a támogató
testület nevét.

FONTOS   TUDNIVALÓ:  Az   elmúlt   évek   pályázati   tapasztalatai   alapján   (a   benyújtott
pályázatok   száma,   jellege   figyelembe   vételével)   a   Gyűjteményi   Tanács   elsősorban   a
gyűjtemények   körében   végzett   szakmai   munkát,   műtárgyak   esetében   a   nagyon   indokolt
restaurálási munkákat ösztönzi és támogatja, s csak ezt követik a fontossági sorrendben az
eszközbeszerzések.

Pályázati témák

1. Rendezés és feldolgozás

Helybeli   szakemberek,   gyűjteményi   előadók   vagy   az   országos   gyűjteményeken,   illetve   a
Gyűjteményi Tanácson keresztül kért szakember által elvégzett munka díjára lehet pályázni.
(Számlás és megbízási szerződéses kifizetés egyaránt lehetséges.)

1. a)  A   gyülekezet   könyveiről   leltár   készítése:   a   könyvek   bepecsételése,   leltári

számmal való ellátása, leltárkönyvbe való beírása és jegyzék készítése Open Office
Calc vagy Microsoft Excel táblázatban:

2

background image

–   pályázni   lehet   200   könyvnél   nagyobb   mennyiség   feldolgozásához   szükséges

munkadíjra: megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre:

– a megpályázható összeg max. (bruttó) 150.000 Ft + önrész 25 %.

1. b) A gyülekezet levéltári- és/vagy iratanyagának a rendezése: az iratok rendezése

az EOL által jóváhagyott és a GYT által közzétett rendezési elvek alapján, az iratok
jelzetelése   (a   csomók/dossziék/kötetek   sorszámmal   való   ellátása);   csomagolás
(dossziéba,   Köper-szalaggal   átkötés   –   nyitott   polcon   tárolás   esetén   dobozolás);
levéltári jegyzék készítése szövegszerkesztővel, az irategységek számsorrendjében (a
fontosabb iratokról darabszintű jegyzék):

–   pályázni   lehet   munkadíjra:   megbízási   díjra   és   annak   járulékaira,   vagy   számlás

kifizetésre;

– a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25 %.

A levéltári rendezésre vonatkozó alapelvek a Gyűjteményi Tanács honlapjáról letölthetők:

http://gyt.lutheran.hu/szovegek/Utmutato.pdf/view

FONTOS   TUDNIVALÓ:  a   rendezési   pályázatok   terhére   nem   számolható   el   működési
költség (rezsiköltség, telefon) és eszközbeszerzés, kizárólag munkadíj. A levéltári rendezés
számára   a   dobozokat   ingyenesen   bocsátjuk   rendelkezésre.   A   könyvtári   rendezéshez
elektronikus   táblázatot   küldünk,   illetve   ha   szükséges   papír   alapú   leltárkönyvet   is
rendelkezésre tudunk bocsátani.

2. Állagmegóvás, állományvédelem

2. a) A gyülekezet muzeális értékű könyveinek restaurálása.

 Itt kizárólag könyvtári anyag restaurálását lehet megpályázni! (Anyakönyvekre nem
vonatkozik.)

A   pályázathoz   mellékelni   kell   a  szakrestaurátori   árajánlatot,  amelynek   beszerzésében   az
Evangélikus Országos Könyvtár segít. E-mailjük: konyvtar@lutheran.hu

– a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25%.

2. b)  A gyülekezet műtárgyainak restaurálására

A   pályázathoz   mellékelni   kell   a  szakrestaurátori   árajánlatot,  amelynek   beszerzésében   az
Evangélikus Országos Múzeum segít. E-mailjük: eom@lutheran.hu

– a megpályázható összeg max. (bruttó) 400.000 Ft + önrész 25%.

FONTOS  TUDNIVALÓ:  amennyiben  oltárképek  restaurálására pályázik a gyülekezet  a
megpályázható összeg magasabb, mint egyéb műtárgyak esetében max. (bruttó) 500.000 Ft +
önrész   25%.   Oltárképek   esetén   lehetőség   van   több   ütemben   végrehajtható   restaurálási
munkálatok támogatására is. Ez esetben előre kell felmérni és jelezni az egyes  szakaszok

3

background image

költségigényét,   s   a  benyújtott  árajánlatnak   is   tükröznie   kell  a   többlépcsős   művelet   egyes
szakaszait.   Oltárképek   restaurálása   tárgyában   benyújtandó   pályázat   esetén   kérjük,   hogy
restaurátori árajánlat ügyében az EOM fent megadott címén kérjenek segítséget az intézmény
igazgatójától és  a pályázat benyújtása előtt a Gyűjteményi Tanács elnökével vegyék fel a
kapcsolatot a megadott telefonszámon!

2.   c)  A   gyülekezet   könyveinek   és/vagy   levéltári/iratanyagának   és/vagy   műtárgyainak
biztonságos   megőrzését   segítő   eszközök  beszerzése,   beruházás   (pl.   riasztó,   zár,   zárható
szekrény,   tűzbiztos   szekrények,   levéltári-   és   könyvdobozok,   terítők   tárolására   alkalmas
hengerek). Irodabútorok beszerzését a pályázat nem támogatja!

– a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25 %.

Az   eszközbeszerzés   pályázati   témához   árajánlat   vagy   a   forgalmazó   honlapjáról   letöltött,
fogyasztói árat is feltüntető termékismertető csatolását is kérjük!

4

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. október »
október
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31