A Gyűjteményi Tanács 2019. évi pályázati felhívása egyházközségek részére

Legutolsó módosítás: 2019. február 28., 21:46

Palyazati_felhivas_GYT_2019.doc — Microsoft Word Document, 52Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

GYŰJTEMÉNYI TANÁCS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019

A MEE Gyűjteményi Tanácsa pályázatot ír ki a gyülekezeti gyűjtemények - könyvek/könyvtárak, levéltári- és iratanyag - részére.

A pályázati keretösszeg ebben az évben: 6.000.000 Ft.

A pályázat célja: elősegíteni a gyülekezeti gyűjtemények működését, rendezését és állagmegóvását.

Pályázati tudnivalók

1. A pályázók köre: evangélikus egyházközségek, amelyek nem rendelkeznek az országos gyűjteményi keretből támogatott szakgyűjteménnyel.

2. Pályázni kizárólag postai úton beküldött, hiánytalanul kitöltött űrlapon lehet, amely a http://gyt.lutheran.hu/palyazat címen letölthető, ill. a Gyűjteményi Tanács elnökétől igényelhető:

Tel.: 06 20/255-9590

E-mail: eleonora.kovacs@lutheran.hu

3. A pályázat postára adásának határideje: 2019. március 20.

Határidőn túl postára adott pályázatokat nem tudunk figyelembe venni!

FONTOS TUDNIVALÓ: a kitöltött űrlapot a gördülékenyebb adminisztráció érdekében közvetlenül a Gyűjteményi Tanács elnökének értesítési címére kérjük küldeni:

Kovács Eleonóra, 8000, Székesfehérvár, Koronázó tér 1.

4. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a nyertes pályázókat legkésőbb 2019. április 30-ig értesítjük.

5. A pályázat megvalósításának ideje: 2019. május 2. - 2019. december 5.

6. Ha a gyülekezet több témára is pályázik, minden egyes témához (pályázati alponthoz) külön űrlapot kell kitöltenie.

7. FONTOS TUDNIVALÓ: minden megpályázott összeghez 25% önrészt kell biztosítania a pályázónak. (A megpályázott összeg tekintendő 75%-nak. Pl. 75.000 forint elnyert pályázati összeg esetén 25.000 forint a gyülekezet önrésze.)

8. Nem pályázhatnak azok a gyülekezetek, amelyek 2008−2012-ben nem küldték vissza az országos gyűjteményi felmérés kérdőíveit vagy nem számoltak el korábbi pályázatukkal. Amennyiben a pályázat beadása előtt pótolják mulasztásukat, pályázatuk beadható.

9. Minden pályázó a pályázás tényét, témáját tudassa egyházmegyéjének gyűjteményi előadójával.

10. Elszámolás: Az elnyert összegről és az elvégzett munkáról legkésőbb 2019. december 10-ig kell elszámolni, amelyhez mellékelni kell:

- az elvégzett munkákkal kapcsolatos szakmai beszámolót és a gyülekezet nevére kiállított számlák, kifizetési bizonylatok hitelesített másolatát (hitelesítési záradékkal, lelkészi aláírással és gyülekezeti pecséttel ellátva) és a munka leigazolását;

- a könyvekről és/vagy az iratanyagról készült jegyzékek másolatát, illetve a számítógépes táblázatot a pályázatban előírtak szerint;

- a beszerzett eszközökkel, tárgyakkal kapcsolatos, a gyülekezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatát

A beszámolóval kapcsolatos részletes tudnivalók a nyertes pályázók számára kiküldött támogatási szerződésben szerepelnek majd.

Ha a pályázó a kapott összegről nem számol el, a teljes összeget vissza kell utalnia a Magyarországi Evangélikus Egyház számlájára, és a következő három évben nem pályázhat.

11. Amennyiben a támogatott pályázó vagy az őt megkereső média bármely módon (újsághír, riport, TV, rádió interjú, hírportál, Facebook) hírt ad a Gyűjteményi Tanács által támogatott sikeres pályázati eredményről, a támogatott köteles nyilatkozatában feltüntetni a támogató testület nevét.

FONTOS TUDNIVALÓ: Az elmúlt évek pályázati tapasztalatai alapján (a benyújtott pályázatok száma, jellege figyelembe vételével) a Gyűjteményi Tanács elsősorban a gyűjtemények körében végzett szakmai munkát, műtárgyak esetében a nagyon indokolt restaurálási munkákat ösztönzi és támogatja, s csak ezt követik a fontossági sorrendben az eszközbeszerzések.

Pályázati témák

1. Rendezés és feldolgozás

Helybeli szakemberek, gyűjteményi előadók vagy az országos gyűjteményeken, illetve a Gyűjteményi Tanácson keresztül kért szakember által elvégzett munka díjára lehet pályázni. (Számlás és megbízási szerződéses kifizetés egyaránt lehetséges.)

  1. a) A gyülekezet könyveiről leltár készítése: a könyvek bepecsételése, leltári számmal való ellátása, leltárkönyvbe való beírása és jegyzék készítése Open Office Calc vagy Microsoft Excel táblázatban:

- pályázni lehet 200 könyvnél nagyobb mennyiség feldolgozásához szükséges munkadíjra: megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre:

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 150.000 Ft + önrész 25 %.

  1. b) A gyülekezet levéltári- és/vagy iratanyagának a rendezése: az iratok rendezése az EOL által jóváhagyott és a GYT által közzétett rendezési elvek alapján, az iratok jelzetelése (a csomók/dossziék/kötetek sorszámmal való ellátása); csomagolás (dossziéba, Köper-szalaggal átkötés - nyitott polcon tárolás esetén dobozolás); levéltári jegyzék készítése szövegszerkesztővel, az irategységek számsorrendjében (a fontosabb iratokról darabszintű jegyzék):

- pályázni lehet munkadíjra: megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25 %.

A levéltári rendezésre vonatkozó alapelvek a Gyűjteményi Tanács honlapjáról letölthetők:

FONTOS TUDNIVALÓ: a rendezési pályázatok terhére nem számolható el működési költség (rezsiköltség, telefon) és eszközbeszerzés, kizárólag munkadíj. A levéltári rendezés számára a dobozokat ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre. A könyvtári rendezéshez elektronikus táblázatot küldünk, illetve ha szükséges papír alapú leltárkönyvet is rendelkezésre tudunk bocsátani.

2. Állagmegóvás, állományvédelem

  1. a) A gyülekezet muzeális értékű könyveinek restaurálása.

Itt kizárólag könyvtári anyag restaurálását lehet megpályázni! (Anyakönyvekre nem vonatkozik.)

A pályázathoz mellékelni kell a szakrestaurátori árajánlatot, amelynek beszerzésében az Evangélikus Országos Könyvtár segít. E-mailjük: konyvtar@lutheran.hu

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25%.

  1. b) A gyülekezet műtárgyainak restaurálására

A pályázathoz mellékelni kell a szakrestaurátori árajánlatot, amelynek beszerzésében az Evangélikus Országos Múzeum segít. E-mailjük: eom@lutheran.hu

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 400.000 Ft + önrész 25%.

FONTOS TUDNIVALÓ: amennyiben oltárképek restaurálására pályázik a gyülekezet a megpályázható összeg magasabb, mint egyéb műtárgyak esetében max. (bruttó) 500.000 Ft + önrész 25%. Oltárképek esetén lehetőség van több ütemben végrehajtható restaurálási munkálatok támogatására is. Ez esetben előre kell felmérni és jelezni az egyes szakaszok költségigényét, s a benyújtott árajánlatnak is tükröznie kell a többlépcsős művelet egyes szakaszait. Oltárképek restaurálása tárgyában benyújtandó pályázat esetén kérjük, hogy restaurátori árajánlat ügyében az EOM fent megadott címén kérjenek segítséget az intézmény igazgatójától és a pályázat benyújtása előtt a Gyűjteményi Tanács elnökével vegyék fel a kapcsolatot a megadott telefonszámon!

2. c) A gyülekezet könyveinek és/vagy levéltári/iratanyagának és/vagy műtárgyainak biztonságos megőrzését segítő eszközök beszerzése, beruházás (pl. riasztó, zár, zárható szekrény, tűzbiztos szekrények, levéltári- és könyvdobozok, terítők tárolására alkalmas hengerek). Irodabútorok beszerzését a pályázat nem támogatja!

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25 %.

Az eszközbeszerzés pályázati témához árajánlat csatolását is kérjük!

3

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031