Egyházközségi gyűjteményi pályázatok 2018

Legutolsó módosítás: 2018. március 02., 16:32

Pályázati felhívás

Palyazati_felhivas_GYT_2018.doc — Microsoft Word Document, 50Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

GYŰJTEMÉNYI TANÁCS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2018

A MEE Gyűjteményi Tanácsa pályázatot ír ki a gyülekezeti gyűjtemények - könyvek/könyvtárak, levéltári- és iratanyag - részére.

A pályázati keretösszeg ebben az évben: 6.000.000 Ft.

A pályázat célja: elősegíteni a gyülekezeti gyűjtemények működését, rendezését és állagmegóvását.

Pályázati tudnivalók

1. A pályázók köre: evangélikus egyházközségek, amelyek nem rendelkeznek az országos gyűjteményi keretből támogatott szakgyűjteménnyel.

2. Pályázni kizárólag postai úton beküldött, hiánytalanul kitöltött űrlapon lehet, amely a http://gyt.lutheran.hu/palyazat címen letölthető, ill. a Gyűjteményi Tanács elnökétől igényelhető:

Tel.: 06 20/255-9590

E-mail: eleonora.kovacs@lutheran.hu

3. A pályázat postára adásának határideje: 2018. március 20.

Határidőn túl postára adott pályázatokat nem tudunk figyelembe venni!

FONTOS TUDNIVALÓ: a kitöltött űrlapot a gördülékenyebb adminisztráció érdekében közvetlenül a Gyűjteményi Tanács elnökének címére kérjük visszaküldeni:

Kovács Eleonóra, 8000, Székesfehérvár, Koronázó tér 1.

4. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a nyertes pályázókat 2018. április 30-ig értesítjük.

5. A pályázat megvalósításának ideje: 2018. május 2. - 2018. december 5.

6. Ha a gyülekezet több témára is pályázik, minden egyes témához (pályázati alponthoz) külön űrlapot kell kitöltenie.

7. FONTOS TUDNIVALÓ: minden megpályázott összeghez 25 % önrészt kell biztosítani. (A megpályázott összeg tekintendő 75 %-nak. Pl. 75.000 forint elnyert pályázati összeg esetén 25.000 forint a gyülekezet önrésze.)

8. Nem pályázhatnak azok a gyülekezetek, amelyek 2008−2012-ben nem küldték vissza az országos gyűjteményi felmérés kérdőíveit vagy nem számoltak el korábbi pályázatukkal. Amennyiben a pályázat beadása előtt pótolják mulasztásukat, pályázatuk beadható.

9. Minden pályázó a pályázás tényét, témáját tudassa egyházmegyéjének gyűjteményi előadójával.

10. Elszámolás: Az elnyert összegről és az elvégzett munkáról legkésőbb 2018. december 10-ig kell elszámolni, amelyhez mellékelni kell:

- az elvégzett munkákkal kapcsolatos beszámolót és a gyülekezet nevére kiállított számlák, kifizetési bizonylatok hitelesített másolatát (hitelesítési záradékkal, lelkészi aláírással és gyülekezeti pecséttel ellátva) és a munka leigazolását;

- a könyvekről és/vagy az iratanyagról készült jegyzékek másolatát, illetve a számítógépes táblázatot a pályázatban előírtak szerint;

- a beszerzett eszközökkel, tárgyakkal kapcsolatos, a gyülekezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatát

A beszámolóval kapcsolatos részletes tudnivalók a nyertes pályázók számára kiküldött támogatási szerződésben szerepelnek majd.

Ha a pályázó a kapott összegről nem számol el, a teljes összeget vissza kell utalnia a Magyarországi Evangélikus Egyház számlájára, és a következő három évben nem pályázhat.

FONTOS TUDNIVALÓ: Az elmúlt évek pályázati tapasztalatai alapján (a benyújtott pályázatok száma, jellege figyelembe vételével) a Gyűjteményi Tanács elsősorban a gyűjtemények körében végzett szakmai munkát, műtárgyak esetében a nagyon indokolt restaurálási munkákat ösztönzi és támogatja, s csak ezt követik a fontossági sorrendben az eszközbeszerzések.

Pályázati témák

1. Rendezés és feldolgozás

Helybeli szakemberek, gyűjteményi előadók vagy az országos gyűjteményeken keresztül kért szakember által elvégzett munka díjára lehet pályázni. (Számlás és megbízási szerződéses kifizetés egyaránt lehetséges.)

  1. a) A gyülekezet könyveiről leltár készítése: a könyvek bepecsételése, leltári számmal való ellátása, leltárkönyvbe való beírása és jegyzék készítése Open Office Calc vagy Microsoft Excel táblázatban:

- pályázni lehet 200 könyvnél nagyobb mennyiség feldolgozásához szükséges munkadíjra: megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre:

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 150.000 Ft + önrész 25 %.

  1. b) A gyülekezet levéltári- és/vagy iratanyagának a rendezése: az iratok rendezése az EOL által jóváhagyott és a GYT által közzétett rendezési elvek alapján, az iratok jelzetelése (a csomók/dossziék/kötetek sorszámmal való ellátása); csomagolás (dossziéba, Köper-szalaggal átkötés - nyitott polcon tárolás esetén dobozolás); levéltári jegyzék készítése szövegszerkesztővel, az irategységek számsorrendjében (a fontosabb iratokról darabszintű jegyzék):

- pályázni lehet munkadíjra: megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre;

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25 %.

A levéltári rendezésre vonatkozó alapelvek a Gyűjteményi Tanács honlapjáról letölthetők:

FONTOS TUDNIVALÓ: a rendezési pályázatok terhére nem számolható el működési költség (rezsiköltség, telefon) és eszközbeszerzés, kizárólag munkadíj. A levéltári rendezés számára a dobozokat ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre. A könyvtári rendezéshez elektronikus táblázatot küldünk, illetve ha szükséges papír alapú leltárkönyvet is rendelkezésre tudunk bocsátani.

2. Állagmegóvás, állományvédelem

  1. a) A gyülekezet muzeális értékű könyveinek restaurálása.

Itt kizárólag könyvtári anyag restaurálását lehet megpályázni! (Anyakönyvekre nem vonatkozik.)

A pályázathoz mellékelni kell a szakrestaurátori árajánlatot, amelynek beszerzésében az Evangélikus Országos Könyvtár segít. E-mailjük: konyvtar@lutheran.hu

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25%.

  1. b) A gyülekezet műtárgyainak restaurálására

A pályázathoz mellékelni kell a szakrestaurátori árajánlatot, amelynek beszerzésében az Evangélikus Országos Múzeum segít. E-mailjük: eom@lutheran.hu

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 400.000 Ft + önrész 25%.

FONTOS TUDNIVALÓ: amennyiben oltárképek restaurálására pályázik a gyülekezet a megpályázható összeg magasabb, mint egyéb műtárgyak esetében max. (bruttó) 500.000 Ft + önrész 25%. Oltárképek esetén lehetőség van több ütemben végrehajtható restaurálási munkálatok támogatására is. Ez esetben előre kell felmérni és jelezni az egyes szakaszok költségigényét, s a benyújtott árajánlatnak is tükröznie kell a többlépcsős művelet egyes szakaszait. Oltárképek restaurálása tárgyában benyújtandó pályázat esetén kérjük, hogy restaurátori árajánlat ügyében az EOM fent megadott címén kérjenek segítséget az intézmény igazgatójától és a pályázat benyújtása előtt a Gyűjteményi Tanács elnökével vegyék fel a kapcsolatot a megadott telefonszámon!

2. c) A gyülekezet könyveinek és/vagy levéltári/iratanyagának és/vagy műtárgyainak biztonságos megőrzését segítő eszközök beszerzése, beruházás (pl. riasztó, zár, zárható szekrény, tűzbiztos szekrények, levéltári- és könyvdobozok, terítők tárolására alkalmas hengerek). Irodabútorok beszerzését a pályázat nem támogatja.

- a megpályázható összeg max. (bruttó) 200.000 Ft + önrész 25 %.

Az eszközbeszerzés pályázati témához árajánlat csatolását is kérjük!

4

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031